Aktuálně

29. 8. 2020 - Zveme Vás na Tržecké posvícení

2. 7. 2020 - Turnaj v malé kopané - nový termín 22. 8. 2020

Pro nepříznivý stav hřiště nebylo možné v plánovaném termínu 27. 6. 2020 turnaj uskutečnit..

Náhradní termín byl stanoven na 22. 8. 2020

17. 6. 2020 - Jízdní řády autobusu

Od 1.7.2020 do 11.12.2021 platí nové jízdní řády autobusu. Můžete je najít na obecním webu zde:

http://www.trzek.cz/obecni-urad/trideni-odpadu-formulare-ke-stazeni-jizdni-rady/

17. 6. 2020 - Návrh jízdního řádu vlaku od 13.12.2020 do 11.12.2021

Na Obecní úřad byly doručeny návrhy železničních jízdních řádů pro období 2020/2021, které vydala Správa železnic. Případné připomínky, prosíme, zasílejte na emailovou adresu: starosta@trzek.cz do 10. července 2020. Do předmětu zprávy prosím uveďte Připomínky k návrhu 020/2021JŘ.

Jízdní řád

Datum: 17. 6. 2020 | Počet fotografií: 10
Děkujeme za pohotový zásah hasičům a dobrovolníkům, díky kterému se voda udržela v korytě Loučné i Desinky. Za pomoc s uvolněním jezu v Lukách děkujeme hasičům z Cerekvice. V Litomyšli byla situace mnohem dramatičtější.

21. 5. 2020 - Sportovní a společenské akce

Pokud se situace s COVID-19 opět nezhorší, odložené posezení Posezení pro dříve narozené uspořádáme v říjnu. Pozvánky s přesným termínem včas v předstihu doručíme.

Namísto Dětského dne uspořádáme letos Loučení s prázdninami 22. 8. 2020 na hřišti u hasičské zbrojnice.

Turnaj v malé kopané se uskuteční v původně plánovaném termínu za dodržení platných hygienických oparření.

Se sousedským posezením 29. 8. 2020 počítáme. Zahraje skupina Modrý den, občerstvení bude zajištěno.

21. 5. 2020 - Sběr starého železa

Vzhledem k situaci jsme se domluvili s hasiči na odložení jarního sběru železného šrotu na září.

Přesný termín včas oznámíme obecním rozhlasem i na vývěskách v obci.

21. 5. 2020 - Rozvoz obědů ZD Morašice

Zemědělské družstvo "Růžový palouček" Morašice obnovuje rozvoz obědů od pondělí 25.5.2020.

Kdo má o obědy zájem, může v pátek 22.5.2020 připravit jídlonosiče na obvyklé místo.

15. 5. 2020 - Novinky v obecní knihovně

V knihovně jsou k zapůjčení nové knihy z výměnného fondu knihoven. Budou zde do 31. 10. 2020. Seznam najdete v sekcim Místní knihovna, knihy zapůjčené z výměnného fondu, a nebo klikněte na tento odkaz: http://www.trzek.cz/mistni-knihovna/knihy-zapujcene-z-vymenneho-fondu-knihoven/

Na webu je nově i seznam všech knih, které v knihovně máme. Opět hledejte v sekci Místní knihovna, seznam knih k zapůjčení, nebo použijte odkaz: http://www.trzek.cz/mistni-knihovna/seznam-knih-k-zapujceni/

 

11. 5. 2020 - Autobusová doprava v Pardubickém kraji opět v plném provozu.

Od pondělí 11. května 2020 budou jízdní řády autobusové veřejné dopravy Pardubického kraje vraceny zpět k plnému provozu standardního školního roku.

29. 4. 2020 - Další prodloužení nouzového stavu do 17. 5. 2020

Poslanci schválili prodloužení nouzového stavu do 17. května. Minimálně do tohoto data tak dosud platné zákazy a omezení spjatá s koronavirovou nákazou zůstávají v platnosti.

Aktuálně platná opatření v nouzovém stavu - Vlada.cz

Aktuální informace o epidemii

27. 4. 2020 - Obecní knihovna je opět otevřena

Od středy 29. 4. 2020 mohou čtenáři opět využívat služby obecní knihovny. Otevírací doba knihovny se nemění - středa 18:00 - 19:00 hodin.

27. 4. 2020 - Provoz obecního úřadu

Obecní úřad funguje v plném rozsahu. Pro placení poplatků za odpad a psa prosíme, využívejte raději bezhotovostní úhradu na číslo účtu obce:1283376319/0800

Pokud nemáte tuto možnost, lze platit v hotovosti na pokladně obce ve středu v 18:00 - 19:00 hodin.

14. 4. 2020 - Na web byly přidány fotografie z Karnevalu 2020

fotogalerie  a další fotografie z karnevalu

 

14. 4. 2020 - Bavlněné roušky, desinfekční gel na ruce a desinfekce na ruce do rozprašovačů

Všem občanům jsme doručili dvě bavlněné roušky a do každé rodiny jsme pořídili "kabelkové" balení desinfekčního gelu na ruce. V případě zájmu občanům můžeme další gel objednat a doplnit do vyprázdněných obalů. K dispozici je také omezené množství desinfekce na ruce do rozprašovačů. Pokud máte o desinfekci zájem, můžeme Vám ji po telefonické dohodě do Vašich vlastních rozprašovačůi v úředních hodinách obecního úřadu přelít.

30. 3. 2020 - Zápisy do ZŠ a MŠ

Zápisy do škol budou bez přítomnosti dětí. Zápisy do ZŠ v Litomyšli budou od 1. do 15. 4., do MŠ od 1. do 15. 5. 2020. Více na www.litomysl.cz

Zápisy do ZŠ v Morašicích budou v pondělí 20.4 a v úterý 21.4. od 13 do 16 hodin, dostaví se zákonný zástupce dítěte a s sebou přinese rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a vyplní žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce.Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014. V případě, že termín nevyhovuje, lze dohodnout telefonicky jiný termín u ředitele školy – 737 534 599. 

Zápis do MŠ v Morašicích na školní rok 2020/2021 se koná bez přítomnosti dětí 11.5.2020 od 13.00hod. do 16.00 hod. v MŠ. Přihlášku i informace k přijímání dětí najdete Zde: http://www.msmorasice.cz/dokumenty-ke-stazeni/.Vyplněnou žádost odevzdejte v den zápisu 11.5.2020 do MŠ. Termín zveřejnění výsledků zápisu je 1.6.2020.

25. 3. 2020 - Pomoc podnikajícím z Pardubického kraje v souvislosti s aktuální koronavirovou situací

Služba je určena pro každého podnikatele, který potřebuje s něčím poradit v souvislosti s aktuální koronavirovou situací. Pomoc podnikajícím z Pardubického kraje se dostane každému od živnostníka přes mikro podnik až po větší firmu. Více informací v přiloženém dokumentu:

Pomoc Pardubického kraje podnikatelům

nebo na webu: www.p-pink.cz/koronavirus-podnikatelska-pohotovost

24. 3. 2020 - ZMĚNA! Zákaz vstupu osobám mladším 65 let do maloobchodních prodejen 8:00-10:00 hodin

Opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 23.3.2020 se od 25.3.2020 doba vyhrazená pro nákupy seniorům - viz. přiložený dokument:Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 23.3.2020

23. 3. 2020 - Nakládání s odpadem od občanů pozitivně testovaných na Covid-19 nebo umístěných do karantény

Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) uložte do plastového pytle na odpady o minimální tloušťce 0,2 mm. Po naplnění pytel pevně zavažte, na povrchu ošetřete desinfekčním prostředkem a uložte do  popelnice. 

Občané v karanténě nebo v domácím léčení mají  přechodně přestat využívat systému tříděného sběru a všechen odpad ukládat do popelnice na směsný odpad. Tříděný sběr prochází třídičkami a berou jej do rukou zaměstnanci těchto zařízení. Komunální odpad je v této době z většiny pálen v zařízení na energetické využití a riziko přenosu nákazy z tohoto zdroje je

21. 3. 2020 - Dočasné zrušení pohotovosti pro děti a dorost v Litomyšlské nemocnici

Pohotovost pro děti a dorost v Litomyšlské nemocnici je od soboty 21. března dočasně zrušena. V případě potřeby musí rodiče vyhledat nejbližší pohotovosti, které jsou ve Svitavské nebo v Orlickoústecké nemocnici.

pohotovost Svitavy

pohotovost Ústí nad Orlicí

18. 3. 2020 - Povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest

106 usnesení Vlády ČR ze dne 18. března 2020 č. 247

Zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

106 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2020 č. 247

Doporučení ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků18. 3. 2020 - Placení poplatků za komunální opad a za psa

.Z důvodu mimořádných opatření s cílem minimalizace osobních kontaktů preferujeme při placení místního poplatku ze psů a poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,bezhotovostní platby. Pokud platíte místní poplatky hotově na pokladně obce, správce poplatku bude tolerovat úhradu až do 30. 6. 2020 bez sankčního navýšení.

17. 3. 2020 - Pomoc seniorům

Epidemie koronaviru výrazně omezila život v České republice. Senioři nad 70 let byli vyzváni, aby nevycházeli po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Prosíme, neberte toto doporučení na lehkou váhu.

Starším občanům v naší obci nabízíme pomoc při nákupech základních potravin, léků, drogerie, krmiva pro zvířata. V případě zájmu  zavolejte na číslo 602 660 194.

13. 3. 2020 - Aktuální situace v ČR a na Litomyšlsku

Vláda zakázala s účinností od 13. března od 6:00 divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobně akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy, a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Jsou uzavřeny obchody s výjimkou potravin, lékáren, drogerii, benzinových pump a některých dalších. Uzavřeny jsou i restauracíe pivnice, bary a podobná zařízení s výjimkou například závodního stravování. Opatření platí od soboty 14. 3. od 06:00 do 24. března do 06:00.

Situace se mění každým okamžikem, více ověřených informací najdete například na:

www.vlada.cz

mzcr.cz

www.pardubickykraj.cz

www.ceskatelevize.cz

Informace o aktuálním stavu na Litomyšlsku najdete zde:

http://www.litomysl.cz/

Stav aktuálních opatření  v Litomyšli kvůli koronaviru zde:

http://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=aktualita&id=1584000852618

12. 3. 2020 - Vyhlášen NOUZOVÝ STAV

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

Vláda České republiky s účinností od 12. března 2020 od 14 hodin přistoupila k vyhlášení nouzového stavu. Jedná se jednoznačně o mimořádné a potřebné opatření, jehož cílem je maximalizovat ochranu veřejného zdraví a především usnadnit zásobování obyvatelstva ochrannými pomůckami a dezinfekcí.

Jedná se také o zjednodušení všech procesů uvnitř státu. Tento pojem může sám o sobě vytvářet v lidech různé představy, avšak jde především o urychlení krizového řízení na všech úrovních státu. Vláda nyní může přijímat opatření s ukládáním povinností pro právnické, ale i fyzické osoby.

Osobně bych chtěl apelovat na všechny občany nejen Pardubického kraje, aby dodržovali základní hygienické zásady a snažili se být maximálně zodpovědní ke svému okolí.

V tuto chvíli není důvod k panice, ale je důležité, abychom všichni vnímali, že toto opatření je potřebné pro ochranu zdraví nás všech.

JUDr. Martin Netolický, Ph.D., v.r.

hejtman a předseda Bezpečnostní rady Pardubického kraje

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 194

 

29. 2. 2020 - Karneval

 

11. 1. 2020 - Tříkrálová sbírka

28. 12. 2019 - Turnaj v kulečníku a šipkách

28. 12. 2019 od 9 hodin se v obecním domě koná turnaj v kulečníku a šipkách. Občerstvení na celý den bude připraveno.

14. 12. 2019 - Vánoční zpívání

7. 12. 2019 - Výroční členská schůze SDH Tržek

Dne 7. 12. 2019 v 18 hodin se v obecním klubu uskuteční členská schůže Sboru dobrovolných hasičů Tržek. 

26. 10. 2019 - Lampionový průvod

24. 8. 2019 - Sousedské posezení

26. 7. 2019 - Úprava nástupiště na zastávce vlaku

Na železniční trati z Chocně do Litomyšle probíhá rekonstrukce, která přispěje ke zvýšení bezpečnosti na přejezdech a umožní především navýšení traťové rychlosti. Jedním z problematických míst byla i zastávka v Tržku. Plechový přístřešek, který stál přímo na perónu, omezoval  strojvedoucím výhled na auta přijíždějící k železničnímu přejezdu od rychlostní silnice R35. V Tržku je zastávka na znamení, a z důvodu bezpečného průjezdu stanicí mohly jezdit vlaky v tomto úseku omezenou rychlostí 10 kilometrů v hodině.

Ve spolupráci Správy železniční dopravní cesty s obcí Tržek bylo z těchto důvodů nástupiště upraveno a přístřešek byl posunut dále od tratě.  Věříme, že nová zastávka v naší obci bude dobře sloužit. Pokud by nastal nějaký problém se zastavováním vlaků (zastávka je na znamení), informujte o něm prosím starostku nebo některého ze zastupitelů obce, abychom mohli zjednat nápravu.

2. 7. 2019 - Nové knihy z výměnného fondu knihoven k zapůjčení

V obecní knihovně máme nyní zajímavé knihy k zapůjčení. Některé knihy pouze na kratší dobu, jiné do prosince 2019.

Přijďte si vybrat čtení na  prázdiny či na dovolenou.

http://www.trzek.cz/mistni-knihovna/knihy-zapujcene-z-vymenneho-fondu-knihoven/

19. 6. 2019 - Fotografie z dětského dne si můžete prohlédnout zde

fotogalerie Dětský den 2019

2. 6. 2019 - Dětský den

26. 4. 2019 - Kulečník je zpět

Obecní kulečník, který už několik let po uzavření hospody v Tržku nemohli občané využívat, je opět k dispozici. Našli jsme pro něj místo nahoře v budově Obecního úřadu. Velmi děkujeme ochotným silným mužům, kteří jej dopravili z hospody do nově upravené herny. Byl zkontrolován provozovatelem kulečníkové herny v Lidovém domě v Litomyšli a nic nebrání jeho využití pro hobby hru. Používání upravuje následující provozní řád: http://www.trzek.cz/soubory-dl/provozniradkulecnik.pdf

Doufáme, že všem, kteří tuto hru mají rádi, přinese obecní kulečník hodně radosti a bude nám  ještě dlouho sloužit.

24. 4. 2019 - Pohlednice obce Tržek

Pohlednice obceNabízíme za cenu 3Kč pohlednice obce. Byly pořízeny dříve a nyní jsme jich ještě menší zásobu našli. Pokud máte zájem, můžete si je zakoupit v úředních hodinách a nebo po telefonické domluvě na čísle 602 660 194 i v jinou dobu.

20. 3. 2019 - Posezení pro dříve narozené