Aktuálně

30. 3. 2020 - Zápisy do ZŠ a MŠ

Zápisy do škol budou bez přítomnosti dětí. Zápisy do ZŠ v Litomyšli budou od 1. do 15. 4., do MŠ od 1. do 15. 5. 2020. Více na www.litomysl.cz

Zápisy do ZŠ v Morašicích budou v pondělí 20.4 a v úterý 21.4. od 13 do 16 hodin, dostaví se zákonný zástupce dítěte a s sebou přinese rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a vyplní žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce.Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014. V případě, že termín nevyhovuje, lze dohodnout telefonicky jiný termín u ředitele školy – 737 534 599. 

Zápis do MŠ v Morašicích na školní rok 2020/2021 se koná bez přítomnosti dětí 11.5.2020 od 13.00hod. do 16.00 hod. v MŠ. Přihlášku i informace k přijímání dětí najdete Zde: http://www.msmorasice.cz/dokumenty-ke-stazeni/.Vyplněnou žádost odevzdejte v den zápisu 11.5.2020 do MŠ. Termín zveřejnění výsledků zápisu je 1.6.2020.

 

 

 

28. 3. 2020 - Omezení veřejné dopravy

Na web a do vývěsek na obci byly umístěny aktuální jízdní řády autobusů od 28.3.2020 do 30.6.2020

Najdete je zde:

 680754 Jevíčko-Moravská Třebová-Svitavy-Litomyšl-Vysoké Mýto-Hradec Králové

700813 Vysoké Mýto-Cerekvice n.Loučnou-Litomyšl

Omezení železniční dopravy najedte zde:

omezení železniční dopravy

 

 

 

25. 3. 2020 - Další omezení veřejné dopravy v Pardubickém kraji

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020 dojde k redukci veřejné drážní a linkové dopravy zajišťované Pardubickým krajem. Omezení dopravy budou následující:
 
a) počínaje dnem 28. 3. 2020 od 0:00 do odvolání bude bez náhrady zrušena veřejná linková doprava o sobotách, nedělích a státních svátcích,

b) počínaje dnem 28. 3. 2020 od 0:00 do odvolání bude redukován rozsah spojů ve veřejné drážní dopravě o sobotách, nedělích a státních svátcích,

c) počínaje dnem 30. 3. 2020 od 0:00 do odvolání bude redukován rozsah spojů ve veřejné drážní a linkové dopravě v pracovních dnech.

Celý dokument zde: omezení veřejné dopravy v PK

 

25. 3. 2020 - Pomoc podnikajícím z Pardubického kraje v souvislosti s aktuální koronavirovou situací

Služba je určena pro každého podnikatele, který potřebuje s něčím poradit v souvislosti s aktuální koronavirovou situací. Pomoc podnikajícím z Pardubického kraje se dostane každému od živnostníka přes mikro podnik až po větší firmu. Více informací v přiloženém dokumentu:

Pomoc Pardubického kraje podnikatelům

nebo na webu: www.p-pink.cz/koronavirus-podnikatelska-pohotovost

24. 3. 2020 - ZMĚNA! Zákaz vstupu osobám mladším 65 let do maloobchodních prodejen 8:00-10:00 hodin

Opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 23.3.2020 se od 25.3.2020 doba vyhrazená pro nákupy seniorům - viz. přiložený dokument:Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 23.3.2020

24. 3. 2020 - Prodloužení zákazu volného pohybu osob

S účinností ode dne 24.3.2020 od 6:00 hodin do dne 1.4,2020se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s vyjímkami - viz přiložený dokument:Omezení volného pohybu osob - opatření ministerstva zdravotnictví

23. 3. 2020 - Omezení vlakové dopravy

Pardubický kraj omezuje provoz vlaků na většině regionálních tratí. platností od 23. března 2020 do odvolání. Omezeny budou školní spoje (negativní značka 18), dále spoje nejedoucí během pracovních dní o Vánocích (negativní značka 29), spěšné vlaky LET Orlice do Prahy a vybrané okrajové či noční spoje. K redukci spojů dojde také o víkendech. Přehled omezení vkládám do přílohy.

Přehled omezení vlakové dopravy

23. 3. 2020 - Nakládání s odpadem od občanů pozitivně testovaných na Covid-19 nebo umístěných do karantény

Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) uložte do plastového pytle na odpady o minimální tloušťce 0,2 mm. Po naplnění pytel pevně zavažte, na povrchu ošetřete desinfekčním prostředkem a uložte do  popelnice. 

Občané v karanténě nebo v domácím léčení mají  přechodně přestat využívat systému tříděného sběru a všechen odpad ukládat do popelnice na směsný odpad. Tříděný sběr prochází třídičkami a berou jej do rukou zaměstnanci těchto zařízení. Komunální odpad je v této době z většiny pálen v zařízení na energetické využití a riziko přenosu nákazy z tohoto zdroje je

21. 3. 2020 - Dočasné zrušení pohotovosti pro děti a dorost v Litomyšlské nemocnici

Pohotovost pro děti a dorost v Litomyšlské nemocnici je od soboty 21. března dočasně zrušena. V případě potřeby musí rodiče vyhledat nejbližší pohotovosti, které jsou ve Svitavské nebo v Orlickoústecké nemocnici.

pohotovost Svitavy

pohotovost Ústí nad Orlicí

20. 3. 2020 - Zákaz vstupu osobám mladším 65 let do maloobchodních prodejen 7:00-9:00 hodin

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

Tímto se ruší 108 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2020 č. 249 

 

18. 3. 2020 - Povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest

106 usnesení Vlády ČR ze dne 18. března 2020 č. 247

Zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

106 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2020 č. 247

Doporučení ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků18. 3. 2020 - Placení poplatků za komunální opad a za psa

.Z důvodu mimořádných opatření s cílem minimalizace osobních kontaktů preferujeme při placení místního poplatku ze psů a poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů,bezhotovostní platby. Pokud platíte místní poplatky hotově na pokladně obce, správce poplatku bude tolerovat úhradu až do 30. 6. 2020 bez sankčního navýšení.

17. 3. 2020 - Pomoc seniorům

Epidemie koronaviru výrazně omezila život v České republice. Senioři nad 70 let byli vyzváni, aby nevycházeli po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Prosíme, neberte toto doporučení na lehkou váhu.

Starším občanům v naší obci nabízíme pomoc při nákupech základních potravin, léků, drogerie, krmiva pro zvířata. V případě zájmu  zavolejte na číslo 602 660 194.

17. 3. 2020 - Změna v autobusové dopravě

Opatření hejtmana Pardubického kraje v době nouzového stavu 02/2020

  1. Zákaz nástupu a výstupu předními dveřmi ve všech vozidlech autobusových spojů objednávaných Pardubickým krajem zařazených do lDS lREDO.
  2. Zákaz odbavování cestujících, kdy cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle. To znamená, že jízdné se neplatí.

Platnost tohoto opatření je od 00:00 hodin dne 18. 3. 2020 do odvolání

Opatření hejtmana Pardubického kraje v době nouzového stavu 02/2020

13. 3. 2020 - Uzavření obecní knihovny, provoz obecního úřadu

Na základě včerejšího nařízení vlády jsou uzavřeny ode dne 12. 3. 2020 od 14:00 hodin všechny veřejné knihovny (včetně neprofesionálních). Uzavřena tedy zůstane i knihovna v naší obci.

Obecní úřad funguje v plném rozsahu, ale žádáme občany, aby v současné době řešili osobní návštěvou jen opravdu nezbytně nutné záležitosti.

Placení nájmu, poplatků za odpad a psa v hotovosti na pokladně obecního úřadu nechte na pozdější dobu, nebo využijte bezhotovostní úhradu na číslo účtu obce: 1283376319/0800

13. 3. 2020 - Aktuální situace v ČR a na Litomyšlsku

Vláda zakázala s účinností od 13. března od 6:00 divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobně akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy, a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Jsou uzavřeny obchody s výjimkou potravin, lékáren, drogerii, benzinových pump a některých dalších. Uzavřeny jsou i restauracíe pivnice, bary a podobná zařízení s výjimkou například závodního stravování. Opatření platí od soboty 14. 3. od 06:00 do 24. března do 06:00.

Situace se mění každým okamžikem, více ověřených informací najdete například na:

www.vlada.cz

mzcr.cz

www.pardubickykraj.cz

www.ceskatelevize.cz

Informace o aktuálním stavu na Litomyšlsku najdete zde:

http://www.litomysl.cz/

Stav aktuálních opatření  v Litomyšli kvůli koronaviru zde:

http://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=aktualita&id=1584000852618

13. 3. 2020 - Prázdninový režim jízdních řádů


 Od pátku 13. 3. 2020  bude v autobusové dopravě Pardubického kraje zaveden prázdninový režim jízdních řádů. Výlukové jízdní řády jsou platné do 30.6.2020.

0700813 Vysoké Mýto - Litomyšl

680754 Jevíčko - Hradec Králové


 
 Všechny upravené jízdní řády naleznete také na internetové adrese: portál IDOS
 
 Více informací na call centru OREDO tel.: 491 580 333

12. 3. 2020 - Vyhlášen NOUZOVÝ STAV

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

Vláda České republiky s účinností od 12. března 2020 od 14 hodin přistoupila k vyhlášení nouzového stavu. Jedná se jednoznačně o mimořádné a potřebné opatření, jehož cílem je maximalizovat ochranu veřejného zdraví a především usnadnit zásobování obyvatelstva ochrannými pomůckami a dezinfekcí.

Jedná se také o zjednodušení všech procesů uvnitř státu. Tento pojem může sám o sobě vytvářet v lidech různé představy, avšak jde především o urychlení krizového řízení na všech úrovních státu. Vláda nyní může přijímat opatření s ukládáním povinností pro právnické, ale i fyzické osoby.

Osobně bych chtěl apelovat na všechny občany nejen Pardubického kraje, aby dodržovali základní hygienické zásady a snažili se být maximálně zodpovědní ke svému okolí.

V tuto chvíli není důvod k panice, ale je důležité, abychom všichni vnímali, že toto opatření je potřebné pro ochranu zdraví nás všech.

JUDr. Martin Netolický, Ph.D., v.r.

hejtman a předseda Bezpečnostní rady Pardubického kraje

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 194

 

3. 3. 2020 - Výluky traťové koleje v úseku Choceň - Vysoké Mýto a Cerekvice nad Loučnou - Litomyšl

Ve dnech 3. a 4. března 2020 vždy od 8:30 hod. do 16:00 hod. se budou konat denní výluky traťové koleje v úseku Choceň - Vysoké Mýto město.
Po dobu konání výluky budou všechny vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.

Ve dnech 9. - 13. března vždy od 7:50 hod. do 17:00 hod. se budou konat denní výluky traťové koleje v úseku Cerekvice nad Loučnou - Litomyšl.
Po dobu konání výluky budou všechny vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.

29. 2. 2020 - Karneval

 

11. 1. 2020 - Tříkrálová sbírka

28. 12. 2019 - Turnaj v kulečníku a šipkách

28. 12. 2019 od 9 hodin se v obecním domě koná turnaj v kulečníku a šipkách. Občerstvení na celý den bude připraveno.

14. 12. 2019 - Vánoční zpívání

7. 12. 2019 - Výroční členská schůze SDH Tržek

Dne 7. 12. 2019 v 18 hodin se v obecním klubu uskuteční členská schůže Sboru dobrovolných hasičů Tržek. 

26. 10. 2019 - Lampionový průvod

24. 8. 2019 - Sousedské posezení

26. 7. 2019 - Úprava nástupiště na zastávce vlaku

Na železniční trati z Chocně do Litomyšle probíhá rekonstrukce, která přispěje ke zvýšení bezpečnosti na přejezdech a umožní především navýšení traťové rychlosti. Jedním z problematických míst byla i zastávka v Tržku. Plechový přístřešek, který stál přímo na perónu, omezoval  strojvedoucím výhled na auta přijíždějící k železničnímu přejezdu od rychlostní silnice R35. V Tržku je zastávka na znamení, a z důvodu bezpečného průjezdu stanicí mohly jezdit vlaky v tomto úseku omezenou rychlostí 10 kilometrů v hodině.

Ve spolupráci Správy železniční dopravní cesty s obcí Tržek bylo z těchto důvodů nástupiště upraveno a přístřešek byl posunut dále od tratě.  Věříme, že nová zastávka v naší obci bude dobře sloužit. Pokud by nastal nějaký problém se zastavováním vlaků (zastávka je na znamení), informujte o něm prosím starostku nebo některého ze zastupitelů obce, abychom mohli zjednat nápravu.

2. 7. 2019 - Nové knihy z výměnného fondu knihoven k zapůjčení

V obecní knihovně máme nyní zajímavé knihy k zapůjčení. Některé knihy pouze na kratší dobu, jiné do prosince 2019.

Přijďte si vybrat čtení na  prázdiny či na dovolenou.

http://www.trzek.cz/mistni-knihovna/knihy-zapujcene-z-vymenneho-fondu-knihoven/

19. 6. 2019 - Fotografie z dětského dne si můžete prohlédnout zde

fotogalerie Dětský den 2019

2. 6. 2019 - Dětský den

26. 4. 2019 - Kulečník je zpět

Obecní kulečník, který už několik let po uzavření hospody v Tržku nemohli občané využívat, je opět k dispozici. Našli jsme pro něj místo nahoře v budově Obecního úřadu. Velmi děkujeme ochotným silným mužům, kteří jej dopravili z hospody do nově upravené herny. Byl zkontrolován provozovatelem kulečníkové herny v Lidovém domě v Litomyšli a nic nebrání jeho využití pro hobby hru. Používání upravuje následující provozní řád: http://www.trzek.cz/soubory-dl/provozniradkulecnik.pdf

Doufáme, že všem, kteří tuto hru mají rádi, přinese obecní kulečník hodně radosti a bude nám  ještě dlouho sloužit.

24. 4. 2019 - Pohlednice obce Tržek

Pohlednice obceNabízíme za cenu 3Kč pohlednice obce. Byly pořízeny dříve a nyní jsme jich ještě menší zásobu našli. Pokud máte zájem, můžete si je zakoupit v úředních hodinách a nebo po telefonické domluvě na čísle 602 660 194 i v jinou dobu.

20. 3. 2019 - Posezení pro dříve narozené