Aktuálně

16. 11. 2020 - Obnovení běžného režimu autobusové dopravy

Autobusy v kraji budou od 18. listopadu jezdit v běžném režimu ????
V souvislosti s návratem části žáků do školních lavic, obnovuje Pardubický kraj na svém území standardní rozsah autobusové dopravy s platností od 18. listopadu. V návaznosti na přijatá vládní opatření funguje v kraji od 26. října letní prázdninový provoz. Rozsah železniční přepravy zůstává nezměněn.

22. 10. 2020 - Omezení autobusové dopravy

V reakci na Vládou přijaté krizové opatření ze dne 21. října 2020 dojde na území Pardubického kraje k omezení autobusové dopravy.

Od pondělí 26.října 2020 bude ve veřejné autobusové dopravě zahájen letní provoz a to do odvolání. 

Vzhledem k nejasnosti termínu ukončení těchto opatření, bude platnost jízdních řádů preventivně stanovena do 12.12.2020.

Ukončení letního provozu předpokládáme k termínu opětovného nástupu žáků do škol. 

Jízdní řády budou po jejich schválení dopravním úřadem k dispozici na veřejných portálech jako je např. IDOS. Aktuálně platné jízdní řády můžete nalézt po zadání čísla linky mj. také na adrese: http://portal.idos.cz/Search.aspx?mi=2&c=7

22. 10. 2020 - Uzavření obecní knihovny

Z důvodu rozhodnutí vlády jsou všechny veřejné knihovny v ČR od 22. 10. 2020 uzavřeny do odvolání.

Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb

Plné znění všech nařízení najdete na

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-21--rijna-2020-184363/

19. 10. 2020 - Omezení železniční dopravy

Rada Pardubického kraje rozhodla o omezení železniční dopravy v Pardubickém kraji v období od 19. října do 1. listopadu 2020. Upravený jízdní řád pro tratě 024, 025 a tabulku s redukcí dopravy na ostatních tratích naleznete níže. Termín ukončení redukce železniční dopravy v Pardubickém kraji může být změněn v závislosti na zavádění případných dalších opatřeních v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19.

Změny jízdního řádu vlaku Litomyšl - Choceň

30. 9. 2020 - Vyhlášen NOUZOVÝ STAV od 5. 10. 2020

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a k platným krizovým opatřením jsme opět nuceni od 5. 10. 2020 zrušit všechny plánované společenské akce po dobu platnosti těchto omezení. Nebude ani možné zapůjčit prostory obecního klubu k pořádání soukromých oslav

krizové opatření vlády.

vyhlášení nouzového stavu 

nařízení KHS PK ze dne 1.10.2020

24. 9. 2020 - Výstavba "Stanice Tržek, Vodní tok Desná"

Byla zahájena výstavba  měrného profilu na Desince v blízkosti mostu u Abrahamu. Stavební povolení je ze září 5.9.2018.

Projektant: P -AQUA s.r.o., IČO 27485129, Jižní 870, 500 03  Hradec Králové

Stavebník:  Český hydrometeorologický ústav, IČO 00020699, Na Šabatce 2050, 143 00  Praha

3. 9. 2020 - "Víceúčelový přístřešek" na hřišti u dráhy - výstavba

Lodní kontejner, zakoupený v loňském roce, je uvnitř upraven a již slouží svému účelu. Stavebního povolení nabylo právní moci. Přístřešek podle projektu vypracovaného firmou Stavitelství Jokeš s.r.o. postaví firma Petr Nechvíle z Benátek u Litomyšle, jehož nabídka podaná do výběrového řízení zvítězila (jediným kritériem byla cena). Výstavba bude zahájena v září 2020 a bude dokončena do konce roku 2020.

3. 9. 2020 - Vodovod Tržek

II. část "Vodovod Tržek": výstavba

Bylo vydáno stavební povolení na výstavbu vodovodu a již nabylo právní moci. Proběhlo výběrové řízení a podepsali jsme smouvu o dílo s vítěznou firmou Building Expert s.r.o.. Požádali jsme o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje a pokud budeme úspěšní, výstavbu vodovodu zahájíme v dubnu 2021 a hotovo bude do konce roku 2021.

31. 8. 2020 - Na web bylo přidáno pár fotografií z Tržeckého posvícení

fotogalerie

29. 8. 2020 - Na web byly přidány fotografie z Loučení z prázdninami

fotogalerie

29. 8. 2020 - Zveme Vás na Tržecké posvícení

22. 8. 2020 - Zveme Vás na Loučení s prázdninami

3. 8. 2020 - Objížďka přes Tržek

Od 3. 8. do 15. 11. 2020 je z důvodu opravy mostu přes říčku Desnou pod Šibeničním vrchem uzavřena silnice mezi Morašicemi a Litomyšlí. Objížďka vede přes Tržek a po státní silnici E-35 do Litomyšle a stejně i v opačném směru. 

2. 7. 2020 - Turnaj v malé kopané - nový termín 22. 8. 2020

Pro nepříznivý stav hřiště nebylo možné v plánovaném termínu 27. 6. 2020 turnaj uskutečnit..

Náhradní termín byl stanoven na 22. 8. 2020

17. 6. 2020 - Jízdní řády autobusu

Od 1.7.2020 do 11.12.2021 platí nové jízdní řády autobusu. Můžete je najít na obecním webu zde:

http://www.trzek.cz/obecni-urad/trideni-odpadu-formulare-ke-stazeni-jizdni-rady/

17. 6. 2020 - Návrh jízdního řádu vlaku od 13.12.2020 do 11.12.2021

Na Obecní úřad byly doručeny návrhy železničních jízdních řádů pro období 2020/2021, které vydala Správa železnic. Případné připomínky, prosíme, zasílejte na emailovou adresu: starosta@trzek.cz do 10. července 2020. Do předmětu zprávy prosím uveďte Připomínky k návrhu 020/2021JŘ.

Jízdní řád

Datum: 17. 6. 2020 | Počet fotografií: 10
Děkujeme za pohotový zásah hasičům a dobrovolníkům, díky kterému se voda udržela v korytě Loučné i Desinky. Za pomoc s uvolněním jezu v Lukách děkujeme hasičům z Cerekvice. V Litomyšli byla situace mnohem dramatičtější.

15. 5. 2020 - Novinky v obecní knihovně

V knihovně jsou k zapůjčení nové knihy z výměnného fondu knihoven. Budou zde do 31. 10. 2020. Seznam najdete v sekcim Místní knihovna, knihy zapůjčené z výměnného fondu, a nebo klikněte na tento odkaz: http://www.trzek.cz/mistni-knihovna/knihy-zapujcene-z-vymenneho-fondu-knihoven/

Na webu je nově i seznam všech knih, které v knihovně máme. Opět hledejte v sekci Místní knihovna, seznam knih k zapůjčení, nebo použijte odkaz: http://www.trzek.cz/mistni-knihovna/seznam-knih-k-zapujceni/

 

14. 4. 2020 - Na web byly přidány fotografie z Karnevalu 2020

fotogalerie  a další fotografie z karnevalu

 

14. 4. 2020 - Bavlněné roušky, desinfekční gel na ruce a desinfekce na ruce do rozprašovačů

Všem občanům jsme doručili dvě bavlněné roušky a do každé rodiny jsme pořídili "kabelkové" balení desinfekčního gelu na ruce. V případě zájmu občanům můžeme další gel objednat a doplnit do vyprázdněných obalů. K dispozici je také omezené množství desinfekce na ruce do rozprašovačů. Pokud máte o desinfekci zájem, můžeme Vám ji po telefonické dohodě do Vašich vlastních rozprašovačůi v úředních hodinách obecního úřadu přelít.

23. 3. 2020 - Nakládání s odpadem od občanů pozitivně testovaných na Covid-19 nebo umístěných do karantény

Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) uložte do plastového pytle na odpady o minimální tloušťce 0,2 mm. Po naplnění pytel pevně zavažte, na povrchu ošetřete desinfekčním prostředkem a uložte do  popelnice. 

Občané v karanténě nebo v domácím léčení mají  přechodně přestat využívat systému tříděného sběru a všechen odpad ukládat do popelnice na směsný odpad. Tříděný sběr prochází třídičkami a berou jej do rukou zaměstnanci těchto zařízení. Komunální odpad je v této době z většiny pálen v zařízení na energetické využití a riziko přenosu nákazy z tohoto zdroje je

29. 2. 2020 - Karneval

 

11. 1. 2020 - Tříkrálová sbírka

28. 12. 2019 - Turnaj v kulečníku a šipkách

28. 12. 2019 od 9 hodin se v obecním domě koná turnaj v kulečníku a šipkách. Občerstvení na celý den bude připraveno.

14. 12. 2019 - Vánoční zpívání

26. 10. 2019 - Lampionový průvod

24. 8. 2019 - Sousedské posezení

26. 7. 2019 - Úprava nástupiště na zastávce vlaku

Na železniční trati z Chocně do Litomyšle probíhá rekonstrukce, která přispěje ke zvýšení bezpečnosti na přejezdech a umožní především navýšení traťové rychlosti. Jedním z problematických míst byla i zastávka v Tržku. Plechový přístřešek, který stál přímo na perónu, omezoval  strojvedoucím výhled na auta přijíždějící k železničnímu přejezdu od rychlostní silnice R35. V Tržku je zastávka na znamení, a z důvodu bezpečného průjezdu stanicí mohly jezdit vlaky v tomto úseku omezenou rychlostí 10 kilometrů v hodině.

Ve spolupráci Správy železniční dopravní cesty s obcí Tržek bylo z těchto důvodů nástupiště upraveno a přístřešek byl posunut dále od tratě.  Věříme, že nová zastávka v naší obci bude dobře sloužit. Pokud by nastal nějaký problém se zastavováním vlaků (zastávka je na znamení), informujte o něm prosím starostku nebo některého ze zastupitelů obce, abychom mohli zjednat nápravu.

19. 6. 2019 - Fotografie z dětského dne si můžete prohlédnout zde

fotogalerie Dětský den 2019

2. 6. 2019 - Dětský den

26. 4. 2019 - Kulečník je zpět

Obecní kulečník, který už několik let po uzavření hospody v Tržku nemohli občané využívat, je opět k dispozici. Našli jsme pro něj místo nahoře v budově Obecního úřadu. Velmi děkujeme ochotným silným mužům, kteří jej dopravili z hospody do nově upravené herny. Byl zkontrolován provozovatelem kulečníkové herny v Lidovém domě v Litomyšli a nic nebrání jeho využití pro hobby hru. Používání upravuje následující provozní řád: http://www.trzek.cz/soubory-dl/provozniradkulecnik.pdf

Doufáme, že všem, kteří tuto hru mají rádi, přinese obecní kulečník hodně radosti a bude nám  ještě dlouho sloužit.

24. 4. 2019 - Pohlednice obce Tržek

Pohlednice obceNabízíme za cenu 3Kč pohlednice obce. Byly pořízeny dříve a nyní jsme jich ještě menší zásobu našli. Pokud máte zájem, můžete si je zakoupit v úředních hodinách a nebo po telefonické domluvě na čísle 602 660 194 i v jinou dobu.

20. 3. 2019 - Posezení pro dříve narozené