Projekty

6. 2. 2020 - "Vodovod Tržek"

I. část: "Vodovod Tržek" - projektová dokumentace

Projekt byl firmou KIP spol. s r.o. Litomyšl úspěšně  dokončen. Na zasedání zastupitelstav obce, které se konalo 29. 1. 2020, byli zastupitelé seznámeni s projektovou dokumentací „Vodovod Tržek“ . Faktura za zpracování PD ve výši 263 780 Kč byla uhrazena, již obdržená dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši 180 000Kč byla vyúčtována.

Projekt byl realizován za pomoci investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.

 

 

 

16. 9. 2019 - "Chodník pro pěší - Tržek"

Hlavním cílem projektu je výstavba pěší komunikace v nepřehledném úseku silnice, díky které dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Tržek. Výstavbou bezbariérového chodníku dojde k napojení na již stávající bezbariérový chodník, a tím se zajistí bezpečnost chodců při dopravě na autobusovou zastávku, příjezdové a odjezdové místo do a z obce, na obecní úřad, dětské hřiště, knihovnu, vlakovou zastávku, atd. Dojde tak ke zpřístupnění veřejné dopravy v obci a zlepšení dopravní obslužnosti.

Realizace projektu byla dokončena 31.12.2019.

Projekt  je spolufinancován Evropskou unií

17. 4. 2019 - "Vodovod Tržek"

Koncem  roku 2018 byli zastupitelé obce upozorněni provozovatelem vodovodního řadu v obci, formou VHOS, a.s., na nepříznivý stav vodovodního potrubí. Důvodem je stáří vodovodu v kombinaci s použitými materiály (azbest, litina). Požádali jsme tedy o dotaci na projektovou dokumentaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství“.

V současné době shromažďujeme informace o přípojkách a hlavním řadu stávajícího vodovodního potrubí pro projektanty z firmy KIP, spol. s r.o. Tato firma vzešla z výběrového řízení, které proběhlo na začátku letošního roku.

Vodovod povedeme převážně ve stávajících trasách. Budeme se snažit tam, kde vodovod prochází soukromými pozemky, najít vhodnou náhradní trasu po pozemcích obecních. Projektová dokumentace by měla být dokončena do konce letošního roku. Přípojky k jednotlivým domům budeme řešit individuálně s jejich majiteli.

V příštím roce chceme požádat o dotaci na rekonstrukci vodovodu. Pokud budeme úspěšní, práce na opravě zahájíme.

19. 4. 2019 - "Víceúčelový přístřešek" na hřišti u dráhy

Zázemí na hřišti u dráhy nám již dosloužilo. Zub času se na něm podepsal, a tak zastupitelé obce koncem loňského roku rozhodli o jeho zbourání. Firma Stavitelství Jokeš spol. s r.o. zpracovává projektovou dokumentaci. Bude vybudována zpevněná plocha (zámková dlažba), pro potřeby skladování materiálu (lavičky, mobilní vybavení sportoviště) a případně výdej občerstvení, bude sloužit uzamykatelný upravený lodní kontejner. Kontejner i plocha pro posezení před ním budou zastřešeny přístřeškem se sedlovou střechou, krytinu bude tvořit pálená taška.

Zpevněná plocha již bylya vybudována, k tomuto kroku nebylo třeba stavební povolení. Stavbu provedlaí firma PP-GROUP.cz s.r.o. 

V listpadu jsme  zakoupili a usadili na místo lodní kontejner, který přes zimu upravíme. Do konce letošního roku by měla být hotova projektová dokumentace na celou stavbu včetně stavebního povolení, a pokud se podaří získat dotaci, rádi bychom příští rok celé zázemí zastřešili.