Aktuálně

30. 4. 2024 - Novinky v knihovně - doplnění knih z výměnného fondu knihoven v dubnu 2024

Pro čtenáře jsou nyní doplněny další knihy z výměnného fondu knihoven. Budou zde k dispozici nejméně do konce roku  2024.

Kompletní seznam naleznete zde: knihy z výměnného fondu

26. 4. 2024 - Sběr železného šrotu SDH Tržek

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

PROVEDE SDH Tržek

dne 26. 4. 2024 od 17:00 hodin.

Prosíme občany, aby připravili železný šrot na okraj komunikace před své domy. Děkujeme.

Kontejner na železo bude přistaven celý víkend před starou hasičárnou.

30. 4. 2024 - Čarodějnice v Tržku

6. 4. 2024 - Ukliďme Česko

27. 3. 2024 - Výluka na železniční trati číslo 018 Choceň - Litomyšl,

Provozovatel dráhy Správa železnic, s. o. informuje o výluce na železniční trati číslo 018 Choceň - Litomyšl, která bude probíhat dne 27. března 2024 od 8:30 hod. do 15:30 hod. v úseku Choceň - Vysoké Mýto město.

Účelem výluky jsou opravné práce a kácení porostu ve vyloučeném úseku.

Dopravce České dráhy, a. s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
Všechny vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou ve vyloučeném úseku v časech dle výlukového jízdního řádu.
Upozornění
Po dobu výluky nebude v úseku s náhradní autobusovou dopravou garantována služba uvedená v jízdním řádu u jednotlivých vlaků - tzn. "Přeprava spoluzavazadel".
Přeprava kočárků bude možná pouze do vyčerpání kapacity autobusu náhradní dopravy.

Výlukový jízdní řád ke stažení zde: výlukový jízdní řád 27.3.2024

20. 3. 2024 - SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU SE USKUTEČNÍ DNE 20. 3. 2024 VE 14:30

STANOVIŠTĚ  U STARÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE U KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Elektrospotřebiče musí být kompletní.

Stanoviště bude připraveno 19.3.2024. Žádáme občany, aby odpad třídili do označených míst.

17. 2. 2024 - Pozvánka na KARNEVAL

23. 1. 2024 - Výjezdy zaměstnanců finančního úřadu do Litomyšle

Pro podání přiznání k dani z nemovitostí lze využít výjezd pracovníků Finančního úřadu do Litomyšle:

6. 1. 2024 - Tři králové v Tržku

V sobotu 6. ledna 2024 po 13. hodině k Vám zavítá návštěva tří králů a požehná Vaše domy.

Souběžně je možné přispívat bezhotovostně (termín do 31. ledna 2024) na tříkrálový účet 66008822/0800  s variabilním symbolem 777955014 , který je přidělen pro Farní charitu Litomyšl.

 

PF 2024

Oznámení: Byl vypsán konkurz na místo ředitelky/ředitele Mateřské školy v Morašicích:

 

1. 12. 2023 - Adventní sousedské setkání

4. 11. 2023 - Pozvánka na Lampionový průvod

26. 8. 2023 - Pozvánka na Tržecké posvícení

14. 8. 2023 - Výluka na železniční trati Choceň - Litomyšl

Provozovatel dráhy Správa železnic, s. o. informuje o výlukách na železniční trati číslo 018 Choceň - Litomyšl, které budou probíhat ve dnech 14. a 15. srpna 2023 vždy od 8:25 hod. do 14:25 hod. v úseku Choceň - Vysoké Mýto město.

Účelem výluk jsou opravné práce ve vyloučeném úseku.

Dopravce České dráhy, a. s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
Všechny vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou ve vyloučeném úseku v časech dle výlukového jízdního řádu. Stáhnout můžete zde: http://www.trzek.cz/soubory-dl/vjr-018-chocen-v.myto-mesto-53119-srpen.pdf


Upozornění
Po dobu výluky nebude v úseku s náhradní autobusovou dopravou garantována služba uvedená v jízdním řádu u jednotlivých vlaků - tzn. "Přeprava spoluzavazadel".
Přeprava kočárků bude možná pouze do vyčerpání kapacity autobusu náhradní dopravy.

14. 7. 2023 - Novinky z knihovny

Pro děti jsme doplnili čtení na prázdniny. Malí čtenáři si mohou vypůjčit několik novinek z výměnného fondu knihoven. Máme k zapůjčení nyní také několik knížek z Kouzelného čtení, pokud nemáte doma albi tužku a rádi byste si tento druh čtení vyzkoušeli, můžeme Vám zapůjčit i ji. Kompletní seznam knih z výměnného fondu naleznete zde: http://www.trzek.cz/soubory-dl/vymenny-soubor-042023doplneni.pdf

14. 7. 2023 - Prodej kuřic

Pokud potřebujete doplnit nosné slepičky, firma Bromová - Seč bude prodávat kuřice různých barev, cena 225 – 260 Kč/kus dle stáří kuřic. 

Do Tržku k obecnímu úřadu přijedou vždy v sobotu 29.7., 19.8., 9.9. a 30.9. v 11:15 hod. 

Letáček zde: prodej na Litomyšlsku

Prodejce: Michael Pour, tel. č.: 608 217 464

24. 6. 2023 - Pozvánka na Tržecké vítání léta

19. 6. 2023 - Výběr varianty z návrhů výsostných symbolů Obce Tržek - znaku a vlajky

Zastupitelstvo obce zadalo zpracování návrhů výsostných symbolů naší obce už v minulém roce. Ač je Tržek obcí s dlouhou a zajímavou historií, je jednou z mála obcí, které ještě vlastní znak nemají. Návrhy, vysvětlení k nim a další dokumenty, ze kterých při své práci  heraldik vycházel, máme od loňského roku veřejně přístupné zde: návrhy výsostných symbolů

18.3.2023 proběhla beseda s heraldikem k těmto návrhům a účastníci si potom vybrali znak, který jim přijde pro naši obec nejvhodnější. Pro občany s trvalým bydlištěm v Tržku, kteří se besedy nezúčastnili, je stále možnost v úředních hodinách na  Obecním úřadě vyjádřit svůj názor.

19.6.2023 Zastupitelstvo obce s přihlédnutím k výběru občanů rozhodne o variantě znaku a vlajky obce Tržek, které odešle s žádostí o schválení  Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

17. 6. 2023 - Pozvání do Morašic - Morašický trojúhelník

5. 6. 2023 - Doplnění kalendáře akcí

Na web byly doplněny tři nejbližší obecní akce: Vítání léta 24.6. od 15:00, Posvícení 26.8. od 13:00 a Obecní výlet 23.9. s odjezdem v 7:00 od obceního úřadu. Podrobnosti naleznete zde: kalendář akcí a budeme je průběžně doplňovat.

4. 6. 2023 - Pozvánka na dětský den

30. 4. 2023 - Čarodějnice v Tržku

22. 4. 2023 - Pozvánka na Cestu za pohádku

21. 4. 2023 - Oznámení o sběru železa

SDH Tržek pořádá sběr železa

v pátek 21.4.2023 v 17:00

Žádáme občany, aby připravili železný štrot před své domy.

18. 3. 2023 - Pozvánka na besedu s heraldikem o znaku pro obec Tržek

22. 3. 2023 - Svoz nebezpečného odpadu

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 

 

se uskuteční dne 22. 3. 2023 ve 14:30 hod.
 
Elektrospotřebiče musí být kompletní.

 

STANOVIŠTĚ U OBECNÍHO ÚŘADU

 

Žádáme občany, aby odpad třídili do připravených a označených míst.

11. 2. 2023 - Pozvánka na KARNEVAL

12. 1. 2023 - Výtěžek tříkrálové sbírky v Tržku

7. 1. 2023 - Tříkrálová sbírka 2023 v Tržku

18. 12. 2022 - Vánoční zpívání

10. 11. 2022 - Beseda o první pomoci

6. 11. 2022 - Lampionový průvod

Ustavující zasedání po volbách do zastupitelstav obce Tržek proběhlo 19.10.2022.

Usnesení z něj je vyvěšeno na úřední desce obce a zde: usnesení

Složení zastupitelstva 

 Funkce 

  Jméno a příjmení 

 

starosta:

Ing. Iva Daťková 

 

místostarosta:

Martin Šplíchal

předseda finančního výboru:

Jan Šimer

 

předseda kontrolního výboru:

Pavel Prokop

 

člen zastupitelstva:

Zdeněk Soukup

 

člen zastupitelstva:

Bc. Markéta Havranová

 

člen zastupitelstva:

Dušan Zahradník

 

Upozornění  k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ČEZ Distribuce, a.s. najdete zde: UPOZORNĚNÍ

12. 9. 2022 - Informace o výlukovém jízdním řádu ve dnech 12. a 13. 9. 2022

Vážení cestující,
provozovatel dráhy Správa železnic, s.o. informuje, že ve dnech 12. a 13. září 2022 vždy od 8:30 hod. do 17:30 hod. proběhnou denní výluky traťové koleje v úseku Vysoké Mýto město - Litomyšl na trati č. 018. Dopravce České dráhy, a.s. proto musí osobní vlaky nahradit náhradní autobusovou dopravou, která pojede podle výlukového jízdního řádu.

Výlukový jízdní řád naleznete zde: výlukový jízdní řád a další informace zde: Choceň - Vysoké Mýto město

27. 8. 2022 - Tržecké posvícení

V místní knihovně jsou k dispozici nové knihy zapůjčené z výměnného fondu.
Jejich seznam najdete zde: Knihy z výměnného fondu knihoven 2022

27. 6. 2022 - Zápis do kroniky obce Tržek schválený zastupitelstvem obce dne 22.6.2022

Zápis do kroniky si můžete přečíst zde: kronika obce

18. 6. 2022 - Otevření nového zázemí sportovního areálu U Dráhy

11. 6. 2022 - Obecní výlet do Zlína 11.6.2022

Zbývají volná místa na zájezdo Zlína. Občané se ještě mohou přihlásit na mobilním telefonu obce: 602 660 194

Odjíždět budeme od Obecního úřadu v sobotu 11.6.2022 v 6:00 hodin

Jako první je naplánována komentovaná prohlídka města Zlín s místním průvodcem, tato prohlídka bude trvat přibližně dvě hodiny a pojedeme  naším autobusem. Poté přejedeme do ZOO Zlín, kde je možnost též  navštívit místní zámek Lešná, který je v areálu ZOO.

Doprava je hrazena obcí.

Přihlášku na výlet můžete stáhnout zde: PŘIHLÁŠKA

 

5. 6. 2022 - Dětský den

30. 5. 2022 - Na web byly přidány fotografie z akcí

Fotografie z Okrskové hasičské soutěže si můžete prohlédnout zde: Nová Sídla 2022

Fotografie z letošního karnevalu zde: Karneval v Tržku 2022

Fotografie z Cesty za pohádkou zde: Jak Honza ke štěstí přišel

26. 5. 2022 - Vodovod Tržek - 2. etapa výstavby

Výstavba vodovodu úspěšně pokračuje. Celý hlavní řad je úspěšně v zemi. Větev od křižovatky u kapličky směrem na Morašice je dokončena, dnes zde byly přepojeny i všechny 4 domovní přípojky. Majitelé dalších přípojek, které budou přepojovány postupně a již pravděpodobně bez nutnosti přerušení dodávky vody pro více domů najednou, budou včas informováni.

24. 4. 2022 - Odpoledne pro děti s pohádkou

30. 3. 2022 - Na web byly přidány návrhy znaku a vlajky obce Tržek

Zpracované návrhy od heraldika a dokumenty, ze kterých při tvrorbě návrhů autor vycházel, najdete zde:

Návrhy výsostných symbolů Obce Tržek

Plánujeme besedu s autorem pro širokou veřejnost, abychom vybrali návrh, který většina občanů bude považovat za nejvhodnější pro naši obec.

Přejeme příjemné čtení všem.

Pomoc Ukrajině

Na webu Pardubickéh kraje najdete přehled možností, jak můžete pomoci: https://www.pardubickykraj.cz/pomoc-ukrajine

Rozpis pohotovosti stomatologue pro rok 2022 můžete stáhnout zde:

 Pohotovost stomatologie 2022

Plánujete program na prázdniny? Možná se Vám bude líbit zajímavá nabídka:

13. 1. 2022 - Tříkrálová sbírka

24. 12. 2021 - PF 2022

22. 11. 2021 - Upozornění na ukončení lhůty pro výměnu kotlů nižší emisní třídy

zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší byla pro vytápění domácností stanovena desetiletá lhůta na výměnu kotlů a topidel napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění za účinnější a to 3. a vyšší emisní třídu. Přechodné desetileté období uplyne dnem 1.9.2022. V souvislosti s výměnou kotlů, povinnostmi jejich provozovatelů a možnosti čerpání dotací vydalo MŽP příručku "Jak správně topit a ušetřit". Najdete ji zde: Příručka "Jak správně topit a ušetřit"

 

9. 11. 2021 - Lampionový průvod - fotogalerie

Děkujeme za uspořádání výtvarné dílničky na výrobu lampionů Miroslavě Škraňkové a za pomoc s organizací milé akce všem pomocníkům  řad občanů Tržku. Děti, rodiče i prarodiče si společné tvoření krásně užili. Prohlédnout si fotografie z akce můžete zde: Fotogalerie

9. 11. 2021 - Dětský den 2021: na web byly přidány fotografie

Poděkování za uspořádání vydařené akce patří všem organizátorům, zvláště pak Miroslavě Škraňkové za přípravu soutěží pro děti, firmě Kubový s.r.o. za úžasnou "mobilní rozhlednu" a panu Maruškinovi za už tradiční projížďku motokárou.

Fotogalerie zde: Dětský den 2021

1. 10. 2021 - Výstavba vodovodu - 1. část

Výstavba vodovodu byla rozdělena  na dvě etapy. 1. etapa byla zahájena v říjnu 2021 a do konce listopadu by měla být dokončena. Na tuto akci jsme získali z rozpočtových prostředků Pardubického kraje dotaci ve výši 1 220 000Kč. Začínáme tam, kde je nejstarší a nejméně vyhovující materiál (osinkocement), tedy od začátku vodovodu pod rybníkem Abrahamem, kde v šachtě končí přivaděč. Spojíme slepé větve vodovodu, které činí problémy ohledně kvality vody a letos skončíme před napojením místní komunikace na silnici III. třídy u č.p. 5 (u schránek pod lipami). V příštím roce požádáme o dotaci na část druhou. 

 Projekt je realizován za pomoci investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.

 

13. 5. 2021 - Příprava nového územního plánu obce Tržek

Vážení občané, pro naši obec  je zpracováván nový územní plán. Zadání územního plánu již bylo schváleno zastupitelstvem obce a nyní se ve spolupráci s projekční kanceláří pracuje na jeho zhotovení. Stávající územní plán najdete zde: územní plán obce

Rádi Vám poskytneme bližší informace v úředních hodinách obecního úřadu, případně v jinou dobu dle telefonické dohody. Pokud máte návrh na změnu územního plánu z vaší strany, kontaktujte nás co nejdříve.  (Například pokud na Vašem pozemku plánujete v budoucnu výstavbu rodinného domu a v současné době není v územním plánu tento pozemek plochou určenou k výstavbě bydlení). Děkujeme.

Projekt je realizován za pomoci dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.

11. 4. 2021 - Na web byly přidány zápisy do kroniky

Zápisy si můžete přečíst zde: kronika obce Tržek

12. 3. 2020 - Na Obecním úřadě máme pro občany stále k dispozici desinfekční gel na ruce

 

Opět jsme pořídili "kabelkové" balení desinfekčního gelu na ruce. Pokud mají naši občané zájem, je k dispozici na obecním úřadě v úředních hodinách (pondělí, středa 18-19hodin). Lze doplnit gel i do původních obalů, které občané obdrželi na jaře.

24. 4. 2019 - Pohlednice obce Tržek

Nabízíme za cenu 3Kč pohlednice obce. Byly pořízeny dříve a nyní jsme jich ještě menší zásobu našli. Pokud máte zájem, můžete si je zakoupit v

úředních hodinách a nebo po telefonické domluvě na čísle 602 660 194 i v jinou dobu.

 

Pohlednice obce