Vyhlášky, požární řád obce, tržní řád

Od 1.1.2022 platí zákon č. 35/2021 Sb. o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí, které vstoupily v platnost po 1.1.2022 naleznete na https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani.

OZV či nařízení obcí vydaná před rokem 2022 a dosud platná musí být ve Sbírce právních předpisů zveřejněna do 3 let ode dne nabytí účinnosti zákona.