Zajímavosti

Smírčí kříž

Smírčí kříž je kamenný kříž postavený nejčastěji na místě, kde se stal hrdelní zločin nebo neštěstí. Ve středověku bylo možno při trestání provinilců uplatnit systém tzv. smírčího práva, kdy byl provinilci uložen nějaký úkol, kterým odčinil svůj zločin. Takovým úkolem kromě vyrovnání s postiženou rodinou mohlo být i vytesání a vztyčení kamenného kříže na místě, kde byl zločin spáchán.

Podobným symbolem je křížový kámen, což je kříž vytesaný do kamene a nemá tudíž klasický „křížový" obrys. Soudnictví ve středověké západní Evropě vycházelo z křesťanského, kanonického práva založeného na hodnotách duchovních, svědomí a rozumu. Život byl chápán jako nejvyšší hodnota. A tak vedle odškodnění pozůstalých byli pachatelé zločinu odsuzováni ke stavbě smírčích křížů. 

Smírčí kříž pod obcí Tržek.

Smírčí kříž se nachází pod obcí Tržek na pravém břehu řeky Loučné. 

Výška (cm)

Šířka (cm)

Tloušťka (cm)

136

79

27